Projekt vytvoření nových pracovních míst
Projekt „Nová pracovní místa - Turistické centrum Pecka“, registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009782
EU

V období 1.3.2019 – 31.3.2020 je v Turistickém centru Pecka realizován projekt na podporu vytvoření nových pracovních míst v rámci Operačního programu zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

Primárním cílem projektu je zvýšení zaměstnanosti osob z cílových skupin vytvořením 2 nových pracovních míst.

EU